Gårdråd | Gårdbestyrelse | Advisory Board

Vi deltager i en del gårdråd/gårdbestyrelser/Advisory Board (kært barn, mange navne).

Gårdrådet kan være udpeget af dig selv, eller på forlangende af din bedrifts pengeinstitut. Formålet er dog altid det samme: At du som selvstændig landmand har et forum, hvor faglige og økonomiske udfordringer og muligheder kan drøftes i fortrolighed med henblik på at sikre din virksomheds fortsatte levedygtighed og udvikling.

Gårdrådets arbejde skal være retningsvisende, men ikke retningskrævende, og værdien for dig og din virksomhed skal langt overstige omkostningen.

Gårdrådets opgave er at yde dig:

  • Faglig, økonomisk og ledelsesmæssig sparring
  • Strategiske overvejelser
  • Koordinering af tiltag
  • Evaluering af resultater
  • Kommunikation med centrale kreditorer (banken !)