Turnaround af landbrugsvirksomheder

Turnaround er den nye vej til at genvinde tabt konkurrenceevne

En kortsigtet proces med et langsigtet perspektiv.

1. Erkend & Beslut

Første og vigtigste skridt er at erkende, at du kan opnå en stor gevinst ved at skifte kurs.

Dine resultater skal være blandt de bedste.

Ring til Niels Rudolph (40 29 58 29) eller Jens Vingborg (30 92 17 20) og få en uforpligtende snak om muligheder for din bedrift.

2. Find en team-leder

Et turnaoundforløb kræver en dygtig og vedholdende teamleder, som støtter dig gennem hele forløbet.

Det omfatter bl.a.

  • Sikring af at der tænkes nyt og anderledes
  • Sikring af fremdrift gennem opfølgning og koordinering af turnaroundteamets aktiviteter
  • Kommunikationen med banken

Hos Nielsen Rudolph & Partners har vi gennemført turnaround af landbrugsvirksomheder siden 2010, og specialiseret os i at udfylde rollen som teamleder.

3. Skab tid til ledelse

Det er vigtigt, at du frigør tid til at påtage dig lederskabet.

Som ejer og leder af din virksomhed er du ansvarlig for at turnaroundforløbet gennemføres, og bliver en succes.

Vi støtter dig hele vejen, og forløbet gør dig til en bedre leder.

4. Nye øjne

I en ikke ejer-ledet virksomhed udskiftes ledelsen, hvis resultatet ikke er tilfredsstillende.

I den ejer-ledet landbrugsvirksomhed er det rådgiverne, der skiftes ud.

I samspil med teamlederen sætter du et nyt team af rådgivere, som skal hjælpe dig gennem forløbet.

Det er vigtigere at finde de rette personer, end hvor de kommer fra.

5. Analyser og sæt mål

Vi vender tingene på hovedet, og tager fat dér, hvor vi skal ende, og indretter så landbrugsvirksomheden derefter.

Vi skiller virksomheden i forretningsområder og benchmarker hvert foretningsommåde.

Hver rådgiver får til opgave at udarbejde et katalog af mulige tiltag, som kan forbedre virksomhedens økonomi.

6. Udarbejd ambitiøs plan

Med dig for bordenden prioriterer turnaround-teamet de mulige indsatser, og i fællesskab udarbejder I en ambitiøs og konkret plan med en kort tidshorisont.

Derefter præsenterer du og teamlederen planen for virksomhedens hovedinteressenter, som typisk er din bank.

7. Arbejdsro, gennemførsel og opfølgning

Det er vores erfaring, at banken er villige til at give dig arbejdsro, så planen kan gennemføres.

Turnaroundforløbet  kræver din fulde opmærksomhed, og der sker mange forandringer på kort tid.

Samtidigt giver det energi, håb og sammenhold på bedriften samt en fornyet styrke.

Opfølgning er helt essentielt. Sammen fejrer vi succeserne, og følger tæt op på tiltag og mål.

Hvis et planlagt tiltag ikke kan gennemføres, finder vi sammen et nyt alternativ, som giver minimum samme effekt på det økonomiske resultat.

 

8. Afslutning

Når planen er gennemført, og den ønskede effekt er opnået, har turnaroundteamet løst sin opgave.

Mange landmænd vælger dog at fastholde teamet af rådgivere, som støtte til fortsat udvikling af bedriften.

Efter en vellykket turnaround

Efter en vellykket turnaround er der skabt en fornyet virksomhed, som er levedygtig og tjener penge på den egentlige drift. Denne evne er forankret i værdien af de gennemførte turnatound-tiltag i kombination med, at ledelsen og medarbejderne har brudt med hidtidige vaner og fundet motivationen til at nå i mål.

Et turnaroundforløb

Et Turnaroudforløb er ikke en optimering, men fundamentale ændringer, som gør virksomheden mere konkurrencedygtig.

Med et turnaroundforløb opnår du:

  • At din virksomhed mere bliver konkurrencedygtig
  • En udvikling af dine lederkompetencer og større mentalt overskud
  • Bedre likviditet og større økonomisk handlefrihed
  • En styrkelse af af samarbejdet og tillidsforholdet mellem dig og din bank
  • At blive bedre i stand til at udfordre dine faglige rådgivere

Et værdifuldt menneske

Du er et værdifuldt menneske, og du er værdifuld for din virksomhed. Du har etableret og udviklet en virksomhed – det er ikke kommet af sig selv – det skal du være stolt af.

Hvis du har for lav indtjening, har du på et tidspunkt taget forkerte beslutninger – det skal du erkende, og derefter se fremad mod en lysere fremtid.

En vellykket turnaround

Ovenpå en vellykket turnaround er der i din virksomhed skabt en fornyet ånd, som er forankret i værdien af de gennemførte turnaround-tiltag i kombination med, at du og dine medarbejdere i øvrigt alle har ændret arbejdsadfærd.

 

Vil du gerne høre mere om et turnaroundforløb?

Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig, hvor vi finder ud af om et turnaroundforløb er noget for dig.