Cases

Her er samlet nogle eksempler på turnaraoundforløb, som vi har været engageret i. De er naturligvis gjort anonyme, men viser et forløb baseret på virkelige data.

Billigt byggeri, kvierne hjem og slut med halmaftale gav bedriften den nødvendige turnaround

Dækningsbidraget var for lavt. De 260 køer ydede for lidt, ca. 8.000 kg EKM, og regnskabet hang ikke sammen. Landmanden havde drevet gården i 20 år, altid med den samme rådgiver. I 2013 blev turnaroundprocessen sat i gang.

Både kvæg- og økonomirådgiver skiftet ud, og en turnaroundkonsulent tilknyttet. Det nye team kom frem til, at den lave.

ydelse bundede i for lidt plads ved foderbordet i den eksisterende stald. Stalden husede alle bedriftens dyr på nær kvierne. Kvierne var på hotel, men viste dårlig tilvækst.

Fem ha skov blev solgt til en nabo. Det skabte likviditet til at bygge en stald til goldkøer, kvier, syge- og kælvningsafsnit. Udvendigt foderbord og 100 pct. brugte materialer holdt prisen nede på 700.000 kr.

Kvierne blev taget hjem, køerne fik bedre plads og ydelsen steg. Nu ligger den på 10.500 kg EKM. Sammen med en nabo havde bedriften en halmaftale med DONG. Likviditetsmæssigt så det ud til at være en god forretning, men aftalen stjal alt for meget værdifuld tid fra landmanden, som var bedre brugt på den primære drift, og blev derfor opsagt.

Foruden ovennævnte turnaround har bedriften effektiviseret hele vejen rundt og kører i dag fornuftigt. Bedriften har efter eget valg tilknyttet et gårdråd, der mødes en gang i kvartalet.

Turnaround med færre køer og omlægning til økologi blev bedriftens redning

Trods en ydelse på 10.500 kg EKM havde bedriften tabt penge i flere år. Logistikken på bedriften med 297 køer var for dårlig. Staldanlægget var utidssvarende, dyrene blev flyttet meget, og der var for mange dyr på for lidt plads. Det resulterede i for høje lønomkostninger og generel ineffektivitet. Dertil kom adskillige dyre forpagtningsaftaler.

En investering var nødvendig, men banken sagde nej.

En turnaroundproces blev sat i gang i 2013, og bedriften blev bogstaveligt talt vendt på hovedet af det nye team af rådgivere.

Besætningen blev reduceret med 90 køer, 50 ha forpagtet jord blev opsagt, og der blev omlagt til økologi. Trods landmandens udsagn om at ’man aldrig havde været økologer i hans familie’ blev omlægningstilskuddet og den højere afregning bedriftens redning og hans mulighed for at fortsætte som mælkeproducent.

 

 

 

Her er vist den relative udvikling for 8 bedrifter, som har gennemført et turnaroundforløb

Gns. Dansk Kvæg udtrykker udviklingen i kvægbruget – alle malkeracer på basis af årsrapporter fra 2008-2012 samt prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 udarbejdet af Dansk Kvæg, december 2012. Tallene er præsenteret som indekstal med 2008 = 100

Gns. Dansk Kvæg udtrykker udviklingen i kvægbruget – alle malkeracer – på basis af årsrapporter fra 2008-2012 samt prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2013-2014 udarbejdet af Dansk Kvæg, december 2012. Tallene er præsenteret som indekstal med 2008 = 100