50+ strategi

Et strategisk sparringsforløb målrettet den midaldrende landmand, hvor der ikke står en søn eller datter klar til at overtage bedriften

 

Udbytte

En exit-strategi, som beskriver den ønskede tilstand ved arbejdslivets ophør, og hvordan virksomheden skal udvikle sig frem mod et salg af en ”Going concern” eller, hvordan den nedtrappes mod eksempelvis et fritidslandbrug.

Strategien skal anvendes som beslutningsstøtte bl.a. vedr.:

  • Investeringer
  • Større renoveringsopgaver
  • Finansiering
  • Opsparing til pension
  • Budgetarbejde

 

Metode:

2-3 møder med landmanden og evt. ægtefælle med interview, analyse, besigtigelse af ejendommen og en afsluttende strategiworkshop.